Main bibliography


In alphabetical order

K - O


Kelly, F., ‘An Old Irish Text on Court Procedure’, Peritia 5 (1986), 74–106.

Kelly, F a T. M. Charles-Edwards, Bechbretha (1983).

Kirby, D. P., ‘Hywel Dda: Anglophil?’, Cylchgrawn Hanes Cymru 8 (1967–77), 1–13.

Larson, L. M., The King’s Household in England Before the Norman Conquest (Wisconsin, 1904).

Levi, T. A., ‘The Laws of Hywel Dda in the Light of Roman and Early English Law’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 5–64.

Lewis, E. A., ‘The Proceedings of the Small Hundred Court of the Commote of Ardudwy in the Courty of Merioneth from 8 October 1325, to 18 September 1326’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 4 (1928–29), 153–66.

Lewis, H., The Ancient Laws of Wales (London, 1889 and 1892).

Lewis, J. S., Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Hyd at 1535 (Caerdydd, 1932).

Lewis, T. (gol.), The Laws of Hywel Dda: A Facsimile Reprint of Llanstephan MS 116 in the National Library of Wales (London, 1912).

Lewis, T. Glossary of Medieval Welsh Law (Manchester, 1913).

Lewis, T. ‘A Bibliography of the Laws of Hywel Dda’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 151–82.

Lewis, T. ‘Copy of the Black Book of Chirk Peniarth MS 29 National Library of Wales Aberystwyth’, Zeitschrift für Celtische Philologie 20 (1936), 30–96.

Linnard, W., Trees in the Law of Hywel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1979).

Linnard, W., ‘Beech and the Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 28 (1978–80), 605–7.

Linnard, W., ‘The Nine Huntings: A Re-Examination of Y Naw Helwriaeth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 31 (1984), 119–32.

Lloyd, J. E., A History of Wales to the Edwardian Conquest (2 Gyf., London, 1912).

Lloyd, J. E., ‘Hywel Dda: the Historical Setting’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 1–4.

Lloyd, J. E., 'The Date of the Act of Union of England and Wales', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 7 (1934), 192.

Lloyd, N., ‘Meredith Lloyd’, Journal of the Welsh Bibliographical Society 11 (1975–6), 133–92.

Lynch, P., ‘Court Poetry, Power and Politics’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 167–90.

Mac Cana, P., 'Irish Maccóem, Welsh Makwyf', Ériu 42 (1991), 27-36

MacNeill, E., ‘Ireland and Wales in the History of Jurisprudence’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 171–92.
Gellir prynu copi yma.

Maitland, F., ‘The Laws of Wales – the Kindred and the Blood Feud’, yn H. A. L. Fisher (gol.), The Collected Papers of F. W. Maitland (Cambridge, 1911), 202–29.

Maitland, F., ‘The Tribal System in Wales’, yn H. A. L. Fisher (gol.), The Collected Papers of F. W. Maitland (Cambridge, 1911), 1–10.

McAll, C., ‘The Normal Paradigms of a Woman’s Life in the Irish and Welsh Texts’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 7–22.

Morgan, F. a P. Vinogradoff (gol.), Survey of Denbigh (London, 1914).

Morris-Jones, J., ‘Taliesin: Appendix II, The Surexit Memorandum', Y Cymmrodor 28 (1918), 268-279.

Mühlhausen, L., The Chirk Codes of the Welsh Laws, nach dem Facsimile von J. Gwenogvryn Evans, Umschrift (n.p., 1932).

Ní Chonaill, B., ‘Fosterage in Ireland and Wales’, yn J. T. Koch, et al. (gol.), Celtic Culture: An Historical Encyclopedia, 5 vols (Santa Barbara, 2006), 771–3.

Ní Mhaonaigh, M., ‘Nósa Ua Maine: Fact or Fiction?’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 362–81.

Owen, A. (gol.), Ancient Laws and Institutes of Wales, (2 vols, London, 1841).

Owen, M. E., ‘Llawysgrif Gyfreithiol Goll’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966–68), 338–43.

Owen, M. E., ‘Cynllwyn a Dynyorn’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966–68), 346–50.

Owen, M. E., ‘Y Trioedd Arbennig’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 24 (1970–72), 434–50.

Owen, M. E., ‘Y Cyfreithiau (1) – Natur y Testunau’, yn G. Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith Yn Yr Oesau Canol (Llandysul, 1974), 196–218.

Owen, M. E., ‘Y Cyfreithiau (2) – Ansawdd y Rhyddiaith’, yn G. Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith Yn Yr Oesau Canol (Llandysul, 1974), 220–44.

Owen, M. E., ‘Shame and Reparation: Women’s Place in the Kin’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 40–68.

Owen, M. E., gol. and cyf., ‘The ‘Cyfnerth’ Text’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 179–200.

Owen, M. E., ‘Gwŷr Dysg Yr Oesoedd Canol’, Ysgrifau Beirniadol 17 (1990), 42–62.

Owen, M. E., ‘Functional Prose: Religion, Science, Grammar, Law’, yn A. O. H. Jarman a G. R. Hughes (gol.), A Guide to Welsh Literature Vol. 1 (Caerdydd, 1992), 248–276.

Owen, M. E., ‘Bwrlwm Llys Dinefwr: Brenin, Bardd a Meddyg’, Carmarthenshire Antiquary 32 (1996), 5–15.

Owen, M. E., ‘Medics and Medicine’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 116–41.

Owen, M. E., ‘Royal Propaganda: Stories from the Law-Texts’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 224–54.

Owen, M. E., gol. a cyf., ‘The Laws of Court from Cyfnerth’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 425–77.

Owen, M. E., ‘Tân: the Welsh Law of Arson and Negligent Burning’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 131–45.

Owen, M. E., ‘The Excerpta de Libris Romanorum et Francorum and Welsh Law’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 171–95.

Owen, M. E., gol. a cyf., ‘Cyfnerth Manuscript X’, yn Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 238–57.

Owen, M. E., ‘Welsh Triads: An Overview’, Celtica 25 (2007), 225–50.

Owen, M. E., Y Meddwl Obsesiynol: Traddodiad y Triawd Cyffredinol yn y Gymaeg a’r Myvyrian Archaiology of Wales (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, 2007).

Owen, M. E., ‘The Animals of the Law of Hywel', Carmarthenshire Antiquary 45 (2009), 5-27.

Owen, M. E., ‘A Fifteenth-Century Lawbook From Cefnllys’, Transactions of the Radnorshire Society 81 (2011), 77-93.

Owen, M. E., 'Meddygon Myddfai: Who Were They and What Did They Know?', Carmarthenshire Antiquary 47 (2011), 30-43.

Owen, M. E. and Jenkins, D., (eds.), The Welsh Law of Women, (Cardiff, 1980).

Owen, M. E. and Jenkins, D. ‘Welsh Law in Carmarthenshire’, The Camarthenshire Antiquary 18 (1982), 17–25.

Owen, M. E. and Jenkins, D. ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part I’, Cambridge Medieval Celtic Studies 5 (1983), 37–66. A copy may be purchased HERE.

[Owen, M. E. and Jenkins, D. ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part II: The ‘Surexit’ Memorandum’, Cambridge Medieval Celtic Studies 7 (1984), 91–120. A copy may be purchased HERE.

Owen, M. E. and Jenkins, D. ‘Gwilym Was Da’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 21 (1980), 429.

Owen, M., T. M. Charles-Edwards a P. Russell (gol.), The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000).

Owen, M. E., T. M. Charles-Edwards, a D. B. Walters (gol.), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law Presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday, Gŵyl Ddewi 1986 (Caerdydd, 1986).


<< H - J | P - R >>

      
Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration