Manuscripts


For a general discussions on the Welsh law manuscripts, see Cyfraith Hywel. The following is a list of works examining individual manuscripts. See also the manuscripts section of the website for descriptions of individual manuscripts, and the [Link:conspectuses] for the manuscripts.
(c)British Library Board, Add. 14931

(c)British Library Board, Add. 14931Burdett-Jones, M. T., ‘A Note on a Welsh Legal Manuscript, British Library, Cotton Caligula Aiii’, National Library of Wales Journal 25(1988), 249-51.

Charles-Edwards, G., ‘The Scribes of the Red Book of Hergest’, National Library of Wales Journal 21 (1979-80), 246-56.

Charles-Edwards, G., and T. M. Charles-Edwards, ‘The continuation of ‘Brut y Tywysogion’ in Peniarth MS. 20’, in T. Jones ac E. B. Fryde (ed.), Ysgrifau a Cherddi Cyflwynedig i Daniel Huws (Aberstwyth, 1994), 293-305.

Elias, G. A., ‘Golygiad Ac Astudiaeth Destunol o’r Llyfr Cyfraith In LlGC, Llawysgrif Peniarth 164 (H), Ynghyd a’r Copiau Ohoni Yn Llawysgrifau Peniarth 278 a Llanstephan 121’, (Unpublished PhD, Bangor University, 2007).

Elias, G. A., ‘Llawysgrif Peniarth 164 a Pharhad Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Llên Cymru 33 (2010), 32-50.

Emanuel, H. D., ‘Llyfr Blegywryd a Llawysgrif Rawlinson 821’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 19 (1960-62), 23-28.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Emanuel, H. D., ‘The Book of Blegywryd and MS. Rawlinson 821’, in Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 161-170.

Evans, J. Gwenogvryn, (ed.), Facsimile of the Chirk Codex of the Welsh Laws (Llanbedrog, 1909).

Griscom, A., ‘The Book of Basingwerk and MS Cotton Cleopatra Bv’, Y Cymmrodor 30 (1925), 49-110.

Harris, M., A Bibliography of the Welsh Law Manuscripts, Pamffledi Cyfraith Hywel (Aberystwyth, 2006).

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury’, National Library of Wales Journal 19 (1975), 340-343.

Huws, D., ‘Leges Howelda at Canterbury: a Further Note’, National Library of Wales Journal 20 (1977-78), 95.

Huws, D., ‘The Manuscripts’, in Lawyers and Laymen (Cardiff, 1986), 119-136.

Huws, D., Peniarth 28: Darluniau o Lyfr Cyfraith Hywel Dda (National Library of Wales, Aberystwyth, 1988).

Huws, D., Five Ancient Books of Wales (Chadwick Memorial Lectures 6, Cambridge, 1995).
(c)Andrew Green

(c)Andrew Green


Huws, D., ‘Llyfrau Cymraeg 1250-1400’, National Library of Wales Journal 28 (1993-94), 1-21.

Huws, D., ‘Yr Hen Risiart Langffordd’, in M. E. Owen and B. F. Roberts (eds.), Beirdd a Thywysogion (Cardiff, 1996), 302-25.

Huws, D., ‘Descriptions of the Welsh Manuscripts’, in The Welsh King and His Court (Cardiff, 2000), 415-424.

*Huws, D., Medieval Welsh Manuscripts (Cardiff, 2000).

Huws, D., ‘The Manuscripts’, in Tair Colofn Cyfraith: The Three Columns of Law in Medieval Wales, Homicide, Theft and Fire (Bangor, 2007), 196-212.

James, C., ‘Golygiad o BL Add. 22,356 o Gyfraith Hywel Ynghyd Ag Astudiaeth Gymharol Ohono â Llanstephan 116’, (Unpublished PhD, Aberystwyth University, 1984).

James, C., ‘Llyfr Cyfraith o Ddyffryn Teifi: Disgrifiad o BL. Add. 22,356’, National Library of Wales Journal 27 (1991), 383-404.

James, C., ‘Llwyr Wybodau, Llên a Llyfrau’: Hopcyn Ap Tomas a’r Traddodiad Llenyddol Cymraeg’, in H. T. Edwards (ed.), Cwm Tawe (Llandysul, 1993), 4-44.

*James, C., ‘Tradition and Innovation in some Later Medieval Welsh Lawbooks’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 40 (1993), 148-156.
(c)British Library Board, Add. 22356

(c)British Library Board, Add. 22356


James, C., ‘Ysgrifydd Anhysbys: Proffil Personol’, Ysgrifau Beirniadol 23 (1997), 44-72.

James, C., ‘Parhad, Pragmatiaeth, Propaganda: Llawysgrifau Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Cof Cenedl 22 (2007), 33-36.

Jenkins, D., ‘Deddfgrawn William Maurice’, National Library of Wales Journal 2 (1941), 33-36.

Jenkins, D., ‘Llawysgrif Goll Llanforda o Gyfreithiau Hywel Dda’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 14 (1951-2), 89-104.

Jenkins, D., (ed.), Llyfr Colan (Cardiff, 1963).

Jenkins, D., ‘The Black Book of Chirk: A note’, National Library of Wales Journal 15 (1967-68), 104-07.

Jenkins, D., ‘The Lawbooks of Medieval Wales’, in R. Eales and D. Sullivan (ed.), The Political Context of Law (Canterbury, 1985), 1-15.

Jenkins, D., ‘Ail Olwg ar Lawysgrif Colan’, in T. Jones and E. B. Fryde (eds.), Ysgrifau a Cherddi Cyflwynedig i Daniel Huws (Aberstwyth, 1994), 63-78.

Jenkins, D., and M. E. Owen, ‘Gwilym Was Da’, National Library of Wales Journal 21 (1980), 429.

Lewis, T. (ed.), The Laws of Hywel Dda: A Facsimile Reprint of Llanstephan MS 116 in the National Library of Wales (London, 1912).

Lewis, T. ‘Copy of the Black Book of Chirk Peniarth MS 29 National Library of Wales Aberystwyth’, Zeitschrift für Celtische Philologie 20 (1936), 30-96.

Owen, M. E., ‘Llawysgrif Gyfreithiol Goll’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 22 (1966-68), 338-343.

Powell, E., ‘Floating Sections in the Law of Hywel’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 9 (1937-39), 27-34

Pryce, H., ‘The Context and Purpose of the Earliest Welsh Lawbooks’, Cambrian Medieval Celtic Studies 39 (2000), 39-63.

Pryce, H., ‘Lawbooks and Literacy in Medieval Wales’, Speculum 75 (2000), 29-67.
(c)British Library Board, Cott. Titus D II

(c)British Library Board, Cott. Titus D II


Roberts, B. F., ‘The Red Book of Hergest Version of Brut y Brenhinedd’, Studia Celtica 12-13 (1977-78), 147-86.

Richards, M., (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn ôl Llawysgrif Coleg yr Iesu LVII, (Cardiff, 1990).

Roberts, S. E., The Legal Triads of Medieval Wales, (Cardiff, 2007).

Roberts, S. E., ‘Creu Trefn o Anhrefn: Gwaith copïydd Testun Cyfreithiol’, National Library of Wales Journal 32 (2002), 397-420.

Roberts, S. E., ‘Law Texts and their Sources in Medieval Wales: The Case of H and Tails of Other Legal Manuscripts’, Welsh History Review 24 (2008), 41-59.

Russell, P., ‘Scribal (in)Competence in Thirteenth-Century North Wales: The Orthography of the Black Book of Chirk (Peniarth MS. 29)’, National Library of Wales Journal 29 (1995), 129-176.

Russell, P., ed. and trans., Vita Griffini Filii Conani: The Medieval Latin Life of Gruffudd Ap Cynan (Cardiff, 2006).

Wade-Evans, A. W., ‘Text of Pen. MS. 37 (fols. 61-76) with Translation’, Y Cymmrodor 17 (1904), 129-163.

Watkin, M., ‘The Black Book of Chirk and the Orthographia Gallica Anglicana’, National Library of Wales Journal 14 (1965-66), 351-60.

Wiliam, A. Rh., (gol.), Llyfr Iorwerth, (Cardiff, 1960).

Wiliam, A. Rh., ‘Y Deddfgronau Cymraeg’, National Library of Wales Journal 8 (1953), 97-103.

Wiliam, A. Rh., ‘The Welsh Texts of the Laws’, Welsh History Review Special Number: The Welsh Laws (1963), 19-23.

Wiliam, A. Rh., ‘Restoration of the Book of Cynog’, National Library of Wales Journal 25 (1988), 245-256.


      
Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration