Plaints in Mediaeval Welsh Law - Sara Elin Roberts


'Plaints in Mediaeval Welsh Law' The Journal of Celtic Studies 4 (2004), 219-261.


'More Plaints in Medieval Welsh Law' Studia Celtica 48 (2014), 171-199.


Y Testun


Dylid cyfeirio at y fersiynau printiedig mewn unrhyw gyfeiriad at y gwaith hwn.

Mae'r cwynion sydd wedi eu golygu yma yn fodelau ac yn enghreifftiau o sut i gychwyn achos cyfreithiol, gan ddatgan y gwyn wreiddiol. Maent i'w cael yng nghynffonnau rhai llawysgrifau, a phrin iawn yw'r enghreifftiau ohonynt. Ceir dau gasgliad o gwynion, un o dde Cymru yn llawysgrif Q o'r gyfraith, a chasgliad o gwynion mewn llawysgrif goll o ogledd ddwyrain Cymru yn llaw Gutun Owain. Ceir cwynion hefyd yn llawysgrifau Bost a K. Gw. hefyd y cronfeydd, 'cwynion'.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration