Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=H    102 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgCyfreitha1.1-2.30XI.v.18; XI.v.25; DC II.viii.68; II.viii.75-78; DC I.xxx.9
ArallYchwanegion HAm arddelw2.30-5.32XIV.i.1-XIV.i.10
ArallYchwanegion HAmddiffyn Cyfreithiol5.33-7.14XIV.ii.1-XIV.ii.10
ArallYchwanegion HTrioedd Cymysg7.15-8.28XIV.iii.1-XIV.iii.13Pom 2115-2116
BlegywrydYchwanegion HLladron, tystion8.28-10.9DC II.iii.7-II.iii.20; DC II.viii.84-II.viii.88
ArallYchwanegion HTrioedd Cymysg10.10-10.11XIV.iii.14
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgBrenin a brenhines10.11-10.30
ArallYchwanegion HTrioedd Cymysg10.30-13.28XIV.iii.15-XIV.iii.33; DC II.viii.9; X.vii.40-X.vii.43; V.ii.27, 140
ArallYchwanegion HAm y llys13.29-15.31XIV.iv.1-XIV.iv.25; V.ii.1
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgCyfraith y Llys15.31-17.24Pom 1601
ArallYchwanegion HAm golli da17.25-20.30XIV.v.1-XIV.i.10; XIV.vi.1-XIV.vi.7
ArallYchwanegion HAm lwgr ŷd21.1-23.2XIV.vii.1-XIV.vii.10
ArallYchwanegion HAm anoddau23.3-24.22XIV.viii.1-XIV.viii.7
ArallYchwanegion HAm ddadlau24.23-27.12XIV.ix.1-XIV.ix.19Pom 2285-2292
ArallYchwanegion HAm dda y brenin27.13-33.29XIV.x.1-XIV.x.37Pom 2102-2108
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgCamlwrw33.29-34.24
ArallYchwanegion HAm gamlwrw34.24-35.27XIV.xi.1-XIV.xi.9Pom 2112-2114; Pom 2109, 2111
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgDirwy, ymladd, nawdd y brenin35.28-38.25
ArallYchwanegion HAm ladrad39.1-41.21XIV.xii.1-XIV.xii.18
ArallYchwanegion HLladrad cynhyrchol41.22-43.30XIV.xiii.1-XIV.xiii.8
ArallYchwanegion HPennawdGwerth aelodau43.31-44.12
ArallYchwanegion HCosbau galanas44.13-45.25XIV.xiv.1-XIV.xiv.9Pom 1341, 1170
ArallYchwanegion HAm gyfraith45.26-48.21XIV.xv.1-XIV.xv.12
BlegywrydYchwanegion HCynefodau48.22-49.26DC III.i.13; DC II.xxxvi.1-II.xxxvi.4
BlegywrydYchwanegion HCam farnau49.26-51.35DC II.viii.124-II.viii.132
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgBrawdwr a barnu51.36-52.4X.xi.4-X.xi.5
BlegywrydYchwanegion HBrawdwr LlysBrawdwr a brawd52.5-55.3DC I.xiv.12-I.xiv.15; DC II.viii.110-II.viii.116
ArallYchwanegion HAm gyfraith55.3-55.5XIV.xv.13
BlegywrydYchwanegion HSwydd a braint brawdwr55.5-56.33DC II.viii.117-II.viii.123
ArallYchwanegion HAm gyfraith56.33-58.8XIV.xv.14-XIV.xv.17
BlegywrydYchwanegion HTrioedd ynghylch tir58.8-61.26DC II.viii.100-II.viii.107; DC II.ix.1-II.ix.4
ArallYchwanegion HAm gyfraith61.27-62.2XIV.xv.18-XIV.xv.21; IX.xxxviii.13
BlegywrydYchwanegion HCasgliad Trioedd62.2-62.33DC II.iv.4; DC II.viii.67; DC II.viii.84-II.viii.89
ArallYchwanegion HAm gyfraith62.33-63.31XIV.xv.22-XIV.xv.27
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgAm lysiant63.31-65.11X.vii.48
ArallYchwanegion HAm gyfraith65.11-65.27XIV.xv.28-XIV.xv.30
ArallYchwanegion HAm dystion65.27-68.8XIV.xvi.1-XIV.xvi.13
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgDiofryd, marchogaeth68.9-68.15
ArallYchwanegion HAm geraint68.15-68.32XIV.xvii.1-XIV.xvii.7Pom 2115-2116
ArallYchwanegion HAm groes68.32-69.10XIV.xli.37-XIV.xli.40; X.vii.30
ArallYchwanegion HAm holion a gwystlon69.11-69.26XIV.xviii.1-XIV.xvii.4
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgGwragedd, anifeiliaid69.27-70.27DC II.viii.74Pom 2117
ArallYchwanegion HAm holion a gwystlon70..27-70.29XIV.xviii.5
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgGwartheg ac anifeiliaid70.29-71.9X.vii.28; DC II.viii.51
ArallYchwanegion HAm holion a gwystlon71.9-71.23XIV.xviii.6-XIV.xviii.9
ArallYchwanegion HAmrywionCyfnewid eiddo71.23-75.5X.vii.39; IX.xiii.1-4
ArallYchwanegion HAm ladrad, trais ac anghyfarch75.5-77.11XIV.xix.1-XIV.xix.10
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgTeithi a gwerth77.11-77.36
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgSarhaed a dyrchafael77.36-81.18XIV.xx.1-XIV.xx.18; X.vii.17; V.ii.154; X.xi.1; DC II.viii.50
ArallYchwanegion HAm arddelw81.19-87.4XIV.xxi.1-XIV.xxi.26
ArallYchwanegion HAmrywionGwaed, cyfnewid eiddo87.4-89.36
ArallYchwanegion HAm rwym89.36-92.22XIV.xxii.1-XIV.xxii.14
ArallYchwanegion HAm lwon92.22-94.13XIV.xxiii.1-XIV.xxiii.8
ArallYchwanegion HAm wallog lw94.14-97.3XIV.xxiv.1-XIV.xxiv.7
ArallYchwanegion HAmrywionAm hawl, am ladrad97.3-106.4IX.i.20; IX.iii.3-IX.iii.10
ArallYchwanegion HAm ladrad106.4-110.3XIV.xxv.1-XIV.xxv.8
ArallYchwanegion HAmrywionArgaeau damdwng110.3-112.1
ArallYchwanegion HArgae damdwng112.1-117.6XIV.xxvi.1-XIV.xxvi.18; V.i.5, V.ii.60
ArallYchwanegion HPennawdLladrad117.6-117.27
ArallYchwanegion HLladrad anghynhyrchol117.28-120.6XIV.xxvii.1-XIV.xxvii.22
ArallYchwanegion HAmrywionGwadu, llwon120.7-120.31
ArallYchwanegion HLladrad gwad a rhaith120.31-121.26XIV.xxviii.1-3
ArallYchwanegion HTrioedd CymysgAffaith lladrad121.26-121.31
ArallYchwanegion HLladrad heb wad a rhaith122.1-123.9XIV.xxix.1-XIV.xxix.10
ArallYchwanegion HLladrad absen123.10-123.24XIV.xxx.1-4
ArallYchwanegion HAmrywionCadw gwestai123.24-124.31VII.i.42
ArallYchwanegion HAm dir124.31-126.18XIV.xxxi.1-XIV.xxxi.8
ArallYchwanegion HAmrywionHoli tir o gyfran126.19-130.8VII.i.48-VII.i.49; IX.xxxiii.1-IX.xxxiii.9
ArallYchwanegion HAm dir130.8-130.29XIV.xxxi.9-12; IX.xxv.10; IX.xxxi.1-2
ArallYchwanegion HAmrywionHawl gorffen rhan130.30-131.35VII.i.51
ArallYchwanegion HAm hawl gyhyd131.36-133.4XIV.xxxii.1-XIV.xxxii.11; V.i.28-29; V.ii.29
ArallYchwanegion HAm oedau cyfreithiol133.5-135.13XIV.xxxiii.1-XIV.xxxiii.9
ArallYchwanegion HAmrywionTystiolaeth (naw tafodiog)135.13-136.20
ArallYchwanegion HAm arddyrchafael136.21-137.16XIV.xxxiv.1-XIV.xxxiv.7
ArallYchwanegion HAm geidwaid137.17-141.35XIV.xxxv.1-XIV.xxxv.24; IX.i.20-IX.i.32
ArallYchwanegion HFfyrdd y daw dyn i dda141.35-143.12XIV.xxxvi.1-XIV.xxxvi.10
ArallYchwanegion HLlysu gwybyddiaid143.12-145.17XIV.xxxvii.1-XIV.xxxvii.11
ArallYchwanegion HAmrywionAm wybyddiaid145.17-147.18
ArallYchwanegion HGalanas147.18-149.14XIV.xxxviii.1-XIV.xxxviii.13; IX.xx.3-15
ArallYchwanegion HAmrywionNaw affaith lladrad149.14-149.22IX.xx.12
ArallYchwanegion HLladrad149.23-151.17XIV.xxxix.1-XIV.xxxix.19; IX.ii.2-IX.ii.5
ArallYchwanegion HAmrywionAm dân151.18-151.30
ArallYchwanegion HTân151.31-155.27XIV.xl.1-XIV.xli.36
ArallYchwanegion HAm lw gweilydd155.27-156.19XIV.xlii.1-XIV.xlii.7; IV.i.11
ArallYchwanegion HAm wys156.20.158.24XIV.xliii.1-XIV.xliii.10
ArallYchwanegion HAmrywionEsgusodion cyfreithiol158.24-161.8IX.xviii.1-IX.xviii.11; DC III.iv.1-III.iv.11; DC II.v.1- II.v.9
ArallYchwanegion HAm ladrad161.10-164.28XIV.xliv.1-XIV.xliv.22; IX.i.1-2; IX.iii.9
ArallYchwanegion HAmrywionTrais164.29-171.14VII.i.43, XI.iv.5; VC III.iii.32; VC II.i.32, 80
ArallYchwanegion HAm ladrad171.14-171.25XIV.xliv.23
ArallYchwanegion HAmrywionAnghyfarch anghynhyrchol171.25-184.4VII.i.9-VII.i.12; VII.i.44-VII.i.47; XI.iv.2
ArallYchwanegion HAm ladrad184.4-184.7XIV.xliv.24
ArallYchwanegion HPennawdTystiolaeth ynad184.8-184.11
ArallYchwanegion HAm orsedd184.12-184.24XIV.xlv.1-XIV.xlv.3
ArallYchwanegion HAmrywionYnad184.24-187.16VII.i.30-VII.i.37
ArallYchwanegion HAm orsedd187.16-193.5XIV.xlv.4-XIV.xlv.33; IX.xvi.1-2; IX.xvi.12; V.ii.154; X.xi.1
ArallYchwanegion HAmrywionDadlau193.5-201.13VII.i.1-VII.i.25
ArallYchwanegion HAm famwys201.13-203.26XIV.xlvi.1-XIV.xlvi.11
ArallYchwanegion HAmrywionDadannudd203.26-203.34IX.xxviii.1
ArallYchwanegion HAm ddadannudd203.34-206.29XIV.xlvii.1-XIV.xlvii.16; VII.i.27-VII.i.29
ArallYchwanegion HAmrywionAm hawl derfyn206.30-206.33
ArallYchwanegion HAm derfynu206.33-208.9XIV.xlviii.1-XIV.xlviii.7; VII.i.41
ArallYchwanegion HAmrywionTerfynau208.9-209.12VII.i.42
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration