Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=As    40 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
ArallYchwanegion AsAchos o ladrad1.1-13.5IX.i.1-IX.i.32Pom 1874-1963
ArallYchwanegion AsCyhuddo rhywun o ladrata13.6-16.1IX.ii.1-IX.ii.9Pom 1967-1986
ArallYchwanegion AsCosbau am ladrata16.2-18.12IX.iii.1-IX.iii.17Pom 1987-2010
ArallYchwanegion AsAchos o drais18.12-19.5IX.iv.1-IX.iv.3Pom 2011-2016
ArallYchwanegion AsTrais mewn absenoldeb19.5-20.3IX.v.1-IX.v.5Pom 2017-2025
ArallYchwanegion AsAnghyfarch20.3-21.10IX.vi.1-IX.vi.6Pom 2026-2036
ArallYchwanegion AsBenthycion21.10-24.1IX.vii.1-IX.vii.12Pom 2037-2056
ArallYchwanegion AsAdnau24.1-25.16IX.viii.1IX.viii.-6Pom 2057-2066
ArallYchwanegion AsBenthyg25.16-26.11IX.ix.1-IX.ix.5Pom 2067-2071
ArallYchwanegion AsLlogi26.12-26.15IX.x.1Pom 2072-2074
ArallYchwanegion AsCyfnewid26.16-26.20IX.xi.1Pom 2075-2077
ArallYchwanegion AsLlesgedd26.20-27.4IX.xii.1Pom 2078-2081
ArallYchwanegion AsGwarchae27.4-27.17IX.xiii.1-IX.xiii.4Pom 2082-2086
ArallYchwanegion AsCychwyn anghyfreithiol27.17-28.7IX.xiv.1-IX.xiv.2Pom 2087-2090
ArallYchwanegion AsOed i ateb28.8-28.12IX.xv.1-IX.xv.2
ArallYchwanegion AsDatgan maint hawl28.13-38.8IX.xvi.1-IX.xvi.35Pom 1629-1696
ArallYchwanegion AsCroesau38.9-39.8IX.xvii.1-IX.xvii.6Pom 1697-1705
ArallYchwanegion AsY Naw Tafodiog39.10-41.16IX.xviii.1-IX.xviii.15Pom 1706-1726
ArallYchwanegion AsPethau EraillWyth pynfarch brenin41.16-42.10IX.xix.1-IX.xix.8Pom 1727-1734
ArallYchwanegion AsTair Colofn CyfraithNaw affaith galanas42.11-44.8IX.xx.1-IX.xx.14Pom 1735-1763
ArallYchwanegion AsTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad44.9-45.10IX.xxi.1-IX.xxi.8Pom 1764-1773; Pom 1783-1787
ArallYchwanegion AsTair Colofn CyfraithNaw affaith tân45.10-46.5IX.xxii.1-IX.xxii.2Pom 1774-1782
ArallYchwanegion AsHawl Arglwydd i eiddo46.6-47.6IX.xxiii.1Pom 1788-1789
ArallYchwanegion AsGalanas47.7-50.15IX.xxiv.1-IX.xxiv.14Pom 1790-1816
ArallYchwanegion AsCroesau50.15-53.12IX.xxv.1-IX.xxv.12Pom 1817-1824
ArallYchwanegion AsCyfraith TirHawlio tir53.13-53.18IX.xxvi.1-IX.xxvi.9Pom 2118-2119
ArallYchwanegion AsCyfraith TirAch ac Edryf53.18-59.5IX.xxvii.1-IX.xxvii.21Pom 2120-2155
ArallYchwanegion AsCyfraith TirDadannudd59.5-66.5IX.xxviii.1-IX.xxviii.13Pom 2156-2189
ArallYchwanegion AsYmwrthyn66.6-68.5IX.xxix.1-IX.xxix.4Pom 2190-2202
ArallYchwanegion AsMamwys68.6-73.18IX.xxx.1-IX.xxx.17Pom 2203-2231
ArallYchwanegion AsCyfran73.19-74.15IX.xxxi.1-IX.xxxi.2Pom 2232-2238
ArallYchwanegion AsCyhyd74.15-75.7IX.xxxii.1-IX.xxxii.2Pom 2239-2243
ArallYchwanegion AsGorffen Rhan75.8-78.1IX.xxxiii.1-IX.xxxiii.9Pom 2244-2262
ArallYchwanegion AsGosod Ffiniau78.2-80.15IX.xxxiv.1-IX.xxxiv.8Pom 2263-2284
ArallYchwanegion AsLle y dylai ceidwaid fod80.16-80.21IX.xxxv.1Pom 1826
ArallYchwanegion AsDynion a ddylai fod yn geidwaid80.21-81.19IX.xxxvi.1-IX.xxxvi.8Pom 1828-1835
ArallYchwanegion AsHawlio estron81.19-84.12IX.xxxvii.1-IX.xxxvii.5Pom 1836-1847
ArallYchwanegion AsPedwar dyn y mwynheir cwyn84.13-84.15
ArallYchwanegion AsHawlio estron84.15-85.2IX.xxxvii.6-IX.xxxvii.7
ArallYchwanegion AsHoliadon85.2-88.16IX.xxxviii.1-IX.xxxviii.16
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration