Testunau modern


Llawysgrifau

Owen, A. (ed.), Ancient Laws and Institutes of Wales, (2 vols, London, 1841).

Lluniau digidol o Peniarth 28, Lladin A, ac NLW 20143A, Y.

Lluniau digidol o Goleg yr Iesu 57, J.

Testunau o BL Add. 14931, E; Cotton Caligula Aiii, C; Cotton Titus Dii, B; Peniarth 29, A; Peniarth 30, Colan.


Testunau o Harley 958, T; Jesus 57, J; NLW 20143, Y; Peniarth 33, M; Peniarth 38, I; Cotton Titus D.ix, L; Peniarth 32, D; Peniarth 164, H.

IorwerthWiliam, A. Rh., Llyfr Iorwerth (Cardiff, 1960).
Y golygiad safonol o destun Iorwerth, yn defnyddio llawysgrif B fel sail.

Jenkins, D., The Laws of Hywel Dda: Law Texts from Medieval Wales (Llandysul, 1986).
Cyfieithiad o'r testun yn Llyfr Iorwerth.

Jenkins, D., (ed.), Llyfr Colan (Cardiff, 1963).
Golygiad o ran cyntaf Colan, fersiwn diwygiedig o Iorwerth.

Jenkins, D., (ed.), Damweiniau Colan (Aberystwyth, 1973).
Ail hanner Colan, a thestun o'r llyfr damweiniau.

Evans, J. Gwenogvryn, Facsimile of the Chirk Codex of the Welsh Laws (Llanbedrog, 1909).
Copi ffacsimile lawysgrif A.

BlegywrydWilliams, S. J., and J. E. Powell (eds.), Llyfr Blegywryd, (Cardiff, 1942).
Testun Blegywryd, yn defnyddio llawysgrifau Tr ac O yn bennaf, ac L lle bo angen.

Richards, M., The Laws of Hywel Dda (Lerpwl, 1954).
Cyfieithiad Saesneg o Llyfr Blegywryd.

Richards, M., Cyfreithiau Hywel Dda Yn Ôl Llawysgrif Coleg Yr Iesu LVII (Cardiff, 1990).
Golygiad o lawysgrif J, sydd yn cynnwys cynffon o ddeunydd Iorwerth.

James, C., ‘Golygiad o BL Add. 22,356 o Gyfraith Hywel Ynghyd Ag Astudiaeth Gymharol Ohono â Llanstephan 116’, (PhD, Aberystwyth, 1984).
Golygiad ac astudiaeth o lawysgrif S, yn cymharu â Tim.

Lewis, T., The Laws of Hywel Dda: A Facsimile Reprint of Llanstephan MS 116 in the National Library of Wales (London, 1912).
Adargraffiad ffacsimile o Llanstephan 116, llawysgrif Tim.

CyfnerthWade-Evans, A. W., Welsh Medieval Law (Oxford, 1909).
Y testunau Cyfnerth o lawysgrif V, gyda'r bylchau wedi eu llenwi o W; cyfieithiad Saesneg.

Roberts, S. E., Llawysgrif Pomffred: An Edition and Study of Peniarth MS 259B (Leiden, 2011).
Testun a chyfieithiad llawysgrif Z, llawysgrif gyda chynffon o ddeunydd ychwanegol gan gynnwys casgliad o gynghawsedd.

Lladin


Emanuel, H. D., The Latin Texts of the Welsh Laws (Cardiff, 1967).
Testun yn unig, y pum dull Lladin.

Fletcher, I. F., Latin Redaction A of the Law of Hywel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1986).
Cyfieithiad o destun Emanuel o Ladin A.

Russell, P., Welsh Law in Medieval Anglesey. British Library, Harleian MS 1796 (Latin C), Texts and Studies in Medieval Welsh Law II (Cambridge, 2011).
Testun a chyfieithiad Lladin C.

Llawysgrifau 'Anomalous'


Elias, G. A. ‘Golygiad Ac Astudiaeth Destunol o'r Llyfr Cyfraith Yn LlGC, Llawysgrif Peniarth 164 (H), Ynghyd a'r Copiau Ohoni Yn Llawysgrifau Peniarth 278 a Llanstephan 121’, (PhD, Bangor, 2007)
Golygiad ac astudiaeth o lawysgrif H.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration