Prif lyfryddiaeth


Yn nhrefn yr wyddor

W - Z


Wade-Evans, A. W., Welsh Medieval Law (Oxford, 1909).

Wade-Evans, A. W., ‘Text of Pen. MS. 37 (fols. 61–76) with Translation’, Y Cymmrodor 17 (1904), 129–63.

Walters, D. B., ‘Meddiant and Goresgyn’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 31 (1984), 112–18.

Walters, D. B., The Comparative Legal Method: Marriage, Divorce and the Spouses' Property Rights in Early Medieval European Law and Cyfraith Hywel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1980).

Walters, D. B., ‘The European Legal Context of the Welsh Law of Matrimonial Property’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 115–31.

Walters, D. B., ‘The General Features of Archaic European Suretyship’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 92–116.

Walters, D. B., ‘Roman and Romano-Canonical Law and Procedure in Wales’, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit 15 (1991), 67–102.

Walters, D. B., ‘Comparative Aspects of the Tractates on the Laws of Court’, yn The Welsh King and His Court (Caerdydd, 2000), 382–99.

Walters, D. B., T. M. Charles-Edwards a M. E. Owen (gol.), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law Presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday, Gŵyl Ddewi 1986 (Caerdydd, 1986).

Waters, W. H., 'A First Draft of the Statute of Rhuddlan', Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 4 (1929), 345-348.

Watkin, M., ‘The French Linguistic Influence in Mediaeval Wales’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1918–19), 146–222.

Watkin, M., ‘The Black Book of Chirk and the Orthographia Gallica Anglicana’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 14 (1965–66), 351–60.

Watkin, T. G., The Legal History of Wales (Caerdydd, 2007; 2il ol. Hydref 2012).

Watkin, T. G., ‘Saints, Seaways and Dispute Settlements’, yn W. M. Gordon a T. D. Fergus (gol.), Legal History in the Making (London and Ronceverte, 1991), 1-10.

Watkin, T. G., ‘Länderbericht: Legal History in England and Wales’, Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 21 (1999), 436-450.

Watkin, T. G., ‘Legal Cultures in Mediaeval Wales’, yn T.G. Watkin (gol.), Legal Wales: Its Past, Its Future (Welsh Legal History Society, Caerdydd, 2001), 21–39.

Watkin, T. G., ‘Oxwich Revisited: An Examination of the Background to Herbert’s Case (1557–1558)’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 8 (2002), 94–118.

Watkin, T. G., ‘The Death and Later Life of Legal Symbols: Welsh Legal Symbols after the Union with England’ yn R. Schulze (gol.), Symbolische Kommunikation vor Gericht in der Frühen Neuzeit (Berlin, 2006), 213–224.

Watkin, T. G., ‘Ceremonies, Survivals and Syncretism: Ritual Search in Roman Law and in the Native Laws of Wales’ yn F.M. d’Ippolito (gol.), Φίλίά: Scritti per Gennaro Franciosi, (Naples, 2007), 2851–2864.

Watkin, T. G., ‘Cyfraith Cymru’ yn Tegid Roberts (gol.), Yr Angen am Furiau (Llanrwst, 2009), 64–80.

[Watkin, T. G.] a [N. S. B. Cox] (gol.), Canmlwyddiant, Cyfraith a Chymreictod. A celebration of the life and work of Dafydd Jenkins, 1911–2012, (Bangor: Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, 2013).
Gellir prynu copi yma.

Wiliam, A. Rh., ‘Y Deddfgronau Cymraeg’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 8 (1953), 97–103.

Wiliam, A. Rh., (gol.), Llyfr Iorwerth (Caerdydd, 1960).

Wiliam, A. Rh., ‘Restoration of the Book of Cynog’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 25 (1988), 245–56.

Wiliam, A. Rh., ‘The Welsh Texts of the Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 19–23.

Wiliam, A. Rh., ‘Llyfr Cynghawsedd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 35 (1988), 73–85.

Wiliam, A. Rh., (gol.), Llyfr Cynog, Pamffledi Cyfraith Hywel (Aberystwyth, 1990).

Williams, I., ‘hin, amhiniog, cynnor, cyfrdy’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2 (1923–25), 303–9.

Williams, I., ‘mechdeyrn’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 10 (1939–41), 39–41.

Williams, I., ‘costawg’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 11 (1941–4), 81–2.

Williams, I. a Parry-Williams, T. H.,‘Englynion y Clyweit’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 3 (1926–7), 4-15.

Williams, M. a W. Wotton (gol.), Cyfreithjeu Hywel Dda Ac Ereill Seu Leges Wallicae Ecclesiasticae & Civiles Hoeli Boni Et Alconium Wallicae Principium (London, 1730).

Williams, N. J. A. a T. M. Charles-Edwards, ‘The Etymologies of diffoddi and differaf/diffryt, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 23 (1968–70), 213–17.

Williams, S. J. (gol.), Detholion o’r Hen Gyfreithiau Cymreig, (Caerdydd, 1938).

Williams, S. J., a J. E. Powell (gol.), Llyfr Blegywryd, (Caerdydd, 1942).

Wotton, W., a M. Williams (gol.), Cyfreithjeu Hywel Dda Ac Ereill Seu Leges Wallicae Ecclesiasticae & Civiles Hoeli Boni Et Alconium Wallicae Principium (London, 1730).


<< P - R


      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration