Prif lyfryddiaeth


Yn nhrefn yr wyddor

D - G


Davies, D. S., ‘Welsh Makers of English Law’, yn T. G. Watkin (gol.), Y Cyfraniad Cymreig: Welsh Contributions to Legal Development (Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, Caerdydd, 2005), 1–19.

Davies, H., gol. a cyf., ‘Latin Redaction E’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 202–9.

Davies, R. R., ‘The Twilight of Welsh Law 1284–1536’, History 51 (1966), 143–64.

Davies, R. R., ‘The Survival of the Blood Feud in Medieval Wales’, History 54 (1969), 338–57.

Davies, R. R., ‘The Law of the March’, Cylchgrawn Hanes Cymru 5 (1970), 1–30.

Davies, R. R., Lordship and Society in the March of Wales, 1282–1400 (Oxford, 1978).

Davies, R. R., ‘The Status of Women and the Practice of Marriage in Late-medieval Wales’, yn The Welsh Law of Women (Caerdydd, 1980), 93–114.

Davies, R. R., ‘Law and National Identity in Thirteenth-Century Wales’, yn R. R. Davies (gol.), Welsh Society and Nationhood: Historical Essays Presented to Glanmor Williams (Caerdydd, 1984), 51–69.

Davies, R. R., ‘The Administration of Law in Medieval Wales: The Role of the Ynad Cwmwd (Judex Patrie), yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 258–73.

Davies, R. R., Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987).

Davies, W., ‘Braint Teilo’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974–6), 123–37.

Davies, W., The Llandaff Charters (Aberystwyth, 1979).

Davies, W., Wales in the early Middle Ages (Leicester, 1982).

Davies, W., ‘Suretyship in the Cartulaire de Redon’, yn Lawyers and Laymen (Caerdydd, 1986), 72–91.

Davies, W., 'Settling Disputes in Early Medieval Spain and Portugal: a Contrast with Wales and Brittany?', yn Wales and the Welsh in the Middle Ages: Essays Presented to J Beverley Smith gol. R. A Griffiths a P. R. Schofield (Caerdydd, 2011), 70-88.

Dumville, D. N., ‘The Ætheling: a Study in Anglo-Saxon Constitutional History’, Anglo-Saxon England 8 (1979), 1–33.

Dumville, D. N., ‘Notes on Celtic Latin’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 30 (1982–3), 283–8.

Dumville, D. N., ‘On the Dating of the Early Breton Lawcodes’, Études Celtiques 21 (1984), 207–21.

Edwards, J. Goronwy, Hywel Dda and the Welsh Law-Books, The Hywel Dda Millennary Lecture (Bangor, 1929).

Edwards, J. Goronwy, ‘Studies in the Welsh Laws Since 1928’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 1–17.

Edwards, J. Goronwy, ‘The Historical Study of the Welsh Lawbooks’, Transactions of the Royal Historical Society 12, no. 5 (1962), 141–55.

Edwards, J. Goronwy, ‘The Royal Household and the Welsh Lawbooks’, Transactions of the Royal Historical Society 5th ser, 13 (1963), 163–76.

Edwards, J. Goronwy, ‘Hywel Dda and the Welsh Law-books’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 135–60.
Gellir prynu copi yma.

Edwards, J. Goronwy, ‘The Language of the Law Courts in Wales: Some Historical Queries’, Cambridge Law Review 6 (1975), 5–9.

Elias, G. A., ‘Llyfr Cynog of Cyfraith Hywel and St Cynog of Brycheiniog’, Welsh History Review 23 (2006), 27–47.

Elias, G. A., Llyfr Cynyr Ap Cadwgan’ (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 2006).
A copy can be bought here.

Elias, G. A., ‘Golygiad Ac Astudiaeth Destunol o’r Llyfr Cyfraith In LlGC, Llawysgrif Peniarth 164 (H), Ynghyd a’r Copiau Ohoni Yn Llawysgrifau Peniarth 278 a Llanstephan 121’, (Unpublished PhD, Bangor University, 2007).

Elias, G. A., ‘Llawysgrif Peniarth 164 a Pharhad Cyfraith Hywel yn yr Oesoedd Canol Diweddar’, Llên Cymru 33 (2010), 32–50.

Elias, G. A., 'Cam o'r Tywyllwch: Nodyn ar Lawysgrif Cyfraith LlGC Peniarth 166', Studia Celtica 50 (2016), 107-117.

Ellis, H., The Record of Caernarvon (London, 1838).

Ellis, T. P., Welsh Tribal Law and Custom in the Middle Ages (2 gyf., Oxford, 1926).

Ellis, T. P., ‘Hywel Dda: Codifier’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, (1926–7), 1–69.

Ellis, T. P., ‘Legal References, Terms and Conceptions in the ‘Mabinogion’’, Y Cymmrodor 39 (1928), 85–148.

Ellis, T. P., ‘The Land in Ancient Welsh Law’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 65–102.

Ellis, T. P., ‘The Catholic Church in the Welsh Laws’, Y Cymmrodor 42 (1931), 1–68.

Ellis, T. P., ‘“Mamwys”: Textual references’, Y Cymmrodor 40 (1929), 230–50.

Emanuel, H. D., ‘Blegywryd and the Welsh Laws’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 20 (1962–4), 256–60.

Emanuel, H. D., ‘The Latin Texts of the Welsh Laws’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 25–32.

Emanuel, H. D., (ed.), The Latin Texts of the Welsh Laws (Caerdydd, 1967).

Emanuel, H. D., ‘The Seven Keys of Wisdom: A Study in Christian Humanism’, Studia Celtica 5 (1970), 36–47.

Emanuel, H. D., ‘Llyfr Blegywryd a Llawysgrif Rawlinson 821’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 19 (1960–62), 23–8.

Emanuel, H. D., ‘The Book of Blegywryd and MS. Rawlinson 821’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 161–70.
Gellir prynu copi yma.

Evans, J. Gwenogvryn, White Book Mabinogion (Pwllheli, 1907).

Evans, J. Gwenogvryn, (ed.), Facsimile of the Chirk Codex of the Welsh Laws (Llanbedrog, 1909).

Evans, J. Gwenogvryn, '‘Taliesin’, or the Critic Criticized', Y Cymmrodor 34 (1924), 76–7.

Falileyev, A., ‘Old Welsh y diruy hay camcul and some problems related to Middle Welsh legal terminology’, Celtica 24 (2003), 121–28.

Fife, J., ‘Legal Aspects of the Hunting-Scene in Pwyll’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 71–9.

Finnemore, J., Social Life in Wales (London, 1922).

Fletcher, I. F., trans., ‘The Text of Latin Redaction A’, yn The Welsh Law of Women (Cardiff, 1980), 147–59.

Fletcher, I. F., cyf., Latin Redaction A of the Law of Hywel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1986).

Fleuriot, L., ‘Un Fragment en Latin de Très Anciennes Lois Bretonnes Armoricaines du VIe Siècle’, Annales de Bretagne 78 (1971), 601–60.

Ford, P. K., and E. P. Hamp, ‘Welsh Asswynaw and Celtic Legal Idiom’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974–6), 147–60.

Foster, I. Ll., ‘Summary and Suggestions’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 61–7.

Fowler, J. Coke, ‘Some Account of the Ancient Laws and Institutes of Wales Attributed to Hywel Dda’, Edinburgh Review 165 (1887).

Gallagher, J. M., 'Grounds for Divorce? Applying Nau Kynywedi Teithiauc to Math uab Mathonwy', Peritia 28 (2017), 77-90.

Grant, A., 'Gwenogvryn Evans and Cyfraith Hywel', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 36 (2004), 1-12.

Griffiths, R. A., 'William Rees and the Modern Study of Medieval Wales', yn Wales and the Welsh in the Middle Ages: Essays Presented to J Beverley Smith gol. R. A Griffiths a P. R. Schofield (Caerdydd, 2011), 70-88.

Griscom, A., ‘The Book of Basingwerk and MS Cotton Cleopatra Bv’, Y Cymmrodor 35 (1925), 49–110.

Gruffudd, R. G., ‘A Glimpse of Medieval Court Procedure in a Poem by Dafydd Ap Gwilym’, yn C. Richmond, ac I. Harvey (gol.), Recognitions: Essays Presented to Edmund Fryde (Aberystwyth, 1996) 165–76.


<< A - C | H - J >>

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration