Y llawysgrifau


Canllaw defnyddwyr

Ceir yma ddadansoddiad o gynnwys pob llawysgrif o Gyfraith Hywel.

Dewis llawysgrif: ceir rhestr o'r cynnwys yn nhrefn y llawysgrif honno.
Dewis adran: darganfod ym mha lawysgrifau y mae’r deunydd yn ymddangos.

Ceir croesgyfeiriadau at destunau printiedig. Pan roddir croesgyfeiriad at destun neu at lawysgrif arall, nid yw’r testun hwnnw yn debygol o fod yn union yr un fath â’r prif destun; fe all fod amrywiaeth yn y drefn neu yn yr eirfa a ddefnyddir. Cynnig amcan o destun cyfatebol yw bwriad y croesgyfeiriadau.

Byrfoddau


AL = Owen, A. (ed.), Ancient Laws and Institutes of Wales, (2 vols, London, 1841).
DC = Dimetian Code, Ancient Laws
GC = Gwentian Code, Ancient Laws
VC = Venedotian Code, Ancient Laws
LW = Leges Wallicae, Ancient Laws (Latin A)
LHB = Leges Howeli Boni, Ancient Laws (Latin B, Book, chapter, sentence)
LHB = Leges Howeli Boni, Ancient Laws (Latin C, chapter, sentence. Where numbering in the text comes to an end, reference is given to page and line in the Quarto edition.)
Gw. hefyd y Canllaw ar ddefnyddio Ancient Laws

Bleg = Williams, S. J., and J. E. Powell (eds.), Llyfr Blegywryd, (Cardiff, 1942).
Col = Jenkins, D., (ed.), Llyfr Colan (Cardiff, 1963).
Cyn = Llyfr Cynog Aled Rhys Wiliam
DwC = Jenkins, D., (ed.), Damweiniau Colan (Aberystwyth, 1973).
Ior = Wiliam, A. Rh., Llyfr Iorwerth (Cardiff, 1960).
J = Richards, M., Cyfreithiau Hywel Dda Yn Ôl Llawysgrif Coleg Yr Iesu LVII (Cardiff, 1990).
Pom = Roberts, S. E., Llawysgrif Pomffred: An Edition and Study of Peniarth MS 259B (Leiden, 2011).
WML = Wade-Evans, A. W., Welsh Medieval Law (Oxford, 1909).
LTWL = Emanuel, H. D., The Latin Texts of the Welsh Laws (Cardiff, 1967).
Lat C = Russell, P., Welsh Law in Medieval Anglesey. British Library, Harleian MS 1796 (Latin C), Texts and Studies in Medieval Welsh Law II (Cambridge, 2011).

Sigla Llawysgrifau Newydd Seminar Cyfraith Hywel

Disgrifiadau'r Llawysgrifau

Cynnwys y Llawysgrifau
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration