Dolenni


Llyfrgelloedd ac Adnoddau

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Y Llyfrgell Brydeinig
Llyfrgell Wren, Coleg y Drindod Caergrawnt
Llyfrgell Bodleian Prifysgol Rhydychen
Llawysgrifau Cynnar ym Mhrifysgol Rhydychen Llawysgrifau ar-lein.
Y Bywgraffiadur Ar-lein
Cylchgronau Cymru Ar-lein

Prosiectau Ymchwil


Grŵp Ymchwil y Croniclau Cymreig Ymchwil ar ysgrifennu hanesyddol Cymru'r Oesoedd Canol, gan gynnwys adnoddau.
Prosiect Bartrum Achau o Gymru'r oesoedd canol.
Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau'r 13eg Ganrif Adysgrifiadau o lawysgrifau.
Rhyddiaith Gymraeg 1350-1425 Adysgrifiadau o lawysgrifau. Rhestr o'r llawysgrifau cyfraith sydd yn y casgliad [PDF]
Cymru Fynachaidd

Sefydliadau

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Sefydliad ymchwil ar iaith a llenyddiaeth Cymreig a Cheltaidd.
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Sefydliad academaidd yn canolbwyntio ar hanes a diwylliant Cymru.
Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru
Canolfan Hywel Dda Canolfan i ymwelwyr yn yr Hendy Gwyn ar Daf.
Cymdeithas Selden Hanes cyfraith Lloegr.
Cymdeithas Hanes Cyfraith Iwerddon
Cymdeithas Stair Hanes cyfraith yr Alban.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn.

Cysylltu:Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration