Y Damweiniau


Canllaw Defnyddwyr

Mae'r gronfa hon yn rhestru pob eitem yn Llyfr y Damweiniau, ac mae modd cymharu a gweld ym mha lawysgrif y mae'r deunydd yn ymddangos.
Mae modd chwilio yn ôl allweddair, sef pwnc y damweiniau; rhestrir y damweiniau dan mwy nag un pwnc yn aml.

I hidlo i weld rhai llawysgrifau yn unig - dylid clicio yn y blychau ar ôl enwau'r llawysgrifau. Mae gweld mwy nag un llawysgrif ar yr un pryd.
I chwilio yn ôl pwnc, dewiswch un o'r themâu yn y ddewislen 'Pwnc', a dangosir pob damwain sydd wedi ei drefnu yn ôl y pwnc hwnnw. Rhestr o'r pynciau


Byrfoddau

DwC = Damweiniau Colan, gol. D. Jenkins (Aberystwyth, 1973).
AL = Ancient Laws and Institutes of Wales, gol. A. Owen (Llundain, 1841).
Llawysgrifau: mae'r rhain yn cynnwys copi, neu gopi rhannol, o Lyfr y Damweiniau.
U, G, A, E, Lew, D, F, K, Col, Q, Ep, JDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration