Cyhoeddiadau a ThestunauMae'r dudalen hon yn cynnig dolenni at destunau golygedig. Y bwriad yw gwneud cyn gymaint o'r cyfreithiau ar gael â phosib. Bydd nifer o'r testunau sydd ar gael yma wedi eu cyhoeddi fel rhan o waith ehangach - yn cynnwys rhagymadrodd, cyfieithiad, a nodiadau yn dibynnu ar y cyhoeddiad - ac felly pwrpas y dudalen hon yw cynnig testun chwiliadwy y gellir cyfeirio ato, ond ar gyfer mwy o fanylion, bydd rhaid troi at y testun cyhoeddedig. Bydd manylion y testunau cyhoeddedig ar gael yma hefyd, a dylid cyfeirio at y fersiynau cyhoeddedig mewn unrhyw beth sydd yn gwneud defnydd o'r testunau hyn.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration