Cyfarfodydd Blaenorol Seminar Cyfraith HywelCliciwch am ddelwedd fwy

Mae Seminar Cyfraith Hywel yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn fel arfer, yn draddodiadol yn Aberystwyth. Ceir papurau academaidd yn ymwneud â maes Cyfraith Hywel, a chyfarfod busnes i drafod materion megis cyhoeddiadau arfaethedig.

Ceir yma raglenni'r cyfarfodydd ers 2008.

2018
29 Medi 2018
14 Ebrill 2018

2017
30 Medi 2017
22 Ebrill 2017

2016
8 Hydref 2016
23 Ionawr 2016

2015
Ni fu cyfarfod yn 2015. Bwriadwyd cynnal un ar 10 Hydref, ond bu rhaid gohirio.

2014
Ni fu cyfarfodydd o Seminar Cyfraith Hywel yn 2014.

2013
6 Ebrill 2013
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig o Seminar Cyfraith Hywel ar 20 Medi yn yr Hendy Gwyn ar Daf.
20 Medi 2013

2012
14 Ebrill 2012
22 Medi 2012

2011
Roedd y cyfarfod cyntaf yn 2011 yn gyfarfod arbennig i ddathlu canfed pen-blwydd yr Athro Dafydd Jenkins.
5 Mawrth 2011
8 Hydref 2011

2010
17 Ebrill 2010
2 Hydref 2010

2009
18 Ebrill 2009
20 Medi 2009

2008
20 Medi 2008Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration