Mechnïaeth

Testunau Mechnïaeth

Cyfraith contract, cytundebau o bob math rhwng pobl, yw cyfraith mechnïaeth. Mae’r traethig yn edrych ar ddyletswyddau a swyddogaeth y mach, sef y trydydd person mewn unrhyw gytundeb: ceid y talawdwr neu’r prynwr; y cynnogyn, neu’r gwerthwr; a’r mach, a oedd i sicrhau bod y cytundeb yn cael ei chyflawni yn unol â’r hyn a gytunwyd arno yn ei bresenoldeb.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru*Charles-Edwards, T. M., M. E. Owen a D. B. Walters (gol.), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law Presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday, Gŵyl Ddewi 1986 (Cardiff, 1986).

Stacey, R. Chapman., ‘Ties that Bind: Immunities in Irish and Welsh Law’, Cambridge Medieval Celtic Studies 20 (1990), 39-57.

Stacey, R. Chapman., The Road to Judgement: From Custom to Court in Medieval Ireland and Wales (Philadelphia, 1994).

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration