Damweiniau

Enghreifftiau o'r Damweiniau

Brawddegau yn datgan ‘o derfydd x, yna dylai x ddigwydd’ yw’r damweiniau. Yn aml maent yn ymddangos mewn casgliadau mawr, weithiau wedi eu hatodi i rai llawysgrifau: ceir casgliad helaeth o ddamweiniau ar ffurf Llyfr Damweiniau yn y llawysgrifau diweddarach, ac mae’r Llyfr yn gysylltiedig â dull Iorwerth yn wreiddiol. Gellir rhannu’r casgliadau yn Damweiniau I a Damweiniau II.
Ceir tystiolaeth am ddatblygiadau diweddarach yn y damweiniau, ac mae’n bosib bod y testun wedi ei fwriadu at addysgu cyfreithwyr.
Cafodd y damweiniau o Colan eu golygu gan Dafydd Jenkins a’u cyhoeddi fel Damweiniau Colan.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol CymruJenkins, D., (ed.), Damweiniau Colan (Aberystwyth, 1973).

*Stacey, R. Chapman., ‘Legal Writing in Medieval Wales: Damweiniau I’ yn T. M. Charles-Edwards and R. J. W. Evans (gol.), Wales and the Wider World: Welsh History in an International Context (Oxford, 2011), 57-85.

Wade-Evans, A. W., ‘Text of Pen. MS. 37 (fols. 61-76) with Translation’, Y Cymmrodor 17 (1904), 129-163.


Cynghawsedd      Adrannau eraill
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration