Cyfreithiau cynharach


Trafodaethau ar y sefyllfa yng Nghymru cyn cyfnod y llawysgrifau cynharach, gan gynnwys testunau cyfreithiol cynnar.


Charles-Edwards, T. M., ‘Native Political Organization in Roman Britain and the Origin of MW brenhin’, yn M. Mayrhofer et al. (gol.), Antiquitates Indogermanicae: Studien zur Indogermanischen Altertumskunde und zur Sprach- und Kulturgeschichte der indogermanischen. Gedenkschrift für Hermann Güntert (Innsbruck, 1974), 35–45.

Charles-Edwards, ‘The Seven Bishop-Houses of Dyfed’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 24 (1970–72), 247–62.

*Davies, W., ‘Braint Teilo’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 26 (1974-6), 123-137.

Davies, W., The Llandaff Charters (Aberystwyth, 1979).

Jenkins, D., ‘Sylwadau ar y Surexit’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 28 (1978-80), 607-12.

*Jenkins, D., and M. E. Owen, ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part I’, Cambridge Medieval Celtic Studies 5 (1983), 37-66.

*Jenkins, D., and M. E. Owen, ‘The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels Part II: The ‘Surexit’ Memorandum’, Cambridge Medieval Celtic Studies 7 (1984), 91-120.

      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration