Cyfnerth


Mae yna saith llawysgrif yn y dull Cyfnerth, U, V, W, X, Y, Z a Mk. Credir mai dull Cyfnerth yw’r hynaf o’r dulliau Cymraeg o ran cynnwys. Y Gwentian code gynt, enwir dull Cyfnerth ar ôl Cyfnerth ap Morgeneu, a enwir mewn nodyn a atodir i’r Rhaglith yn y llawysgrifau dull Cyfnerth.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


Gw. hefyd y rhestr testunau.


Jones, Glanville R. J., ‘The Models for Organisation in Llyfr Iorwerth and Llyfr Cyfnerth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 95-118.


      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration