Anomalous Laws

(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


Yn ei astudiaeth o’r llawysgrifau cyfraith, Ancient Laws and Institutes of Wales, trefnodd Aneurin Owen y llawysgrifau yn ôl dull, a chyflwynodd ei gysyniad o’r datganiad sylfaenol o gyfraith Hywel yn ôl bob dull yn ei dro. Fodd bynnag, roedd peth deunydd – yn aml mewn llawysgrifau diweddarach, a deunydd yr oedd Owen yn ei ystyried yn ddeunydd ychwanegol – nad oedd modd iddo ei ffitio i’w ddatganiadau sylfaenol, felly cyflwynodd y deunydd yn ei ail gyfrol, a’i alw’n ‘Anomalous Laws’. Ceir hefyd llawysgrifau cyflawn nad ydynt yn ffitio unrhyw ddull. Y llawysgrifau hynny yw F (Peniarth 34), sydd yn gysylltiedig â dull Iorwerth ond sydd ddim yn cynnwys testun llawn; H (Peniarth 164), casgliad helaeth o drioedd, cynghawsedd a deunydd arall; As (Peniarth 175), a Mor (Peniarth 36C), casgliadau o gynghawsedd; Dd, BL Add. 31,055, copi o’r llawysgrif goll Llyfr Gwyn Hergest, a oedd yn cynnwys cwynion; ac Ep (Peniarth 258), sydd ddim yn ddeunydd ychwanegol ond sydd yn gopi cynnar o lawysgrif Q (Wynnstay 36) o’r dull Blegywryd.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration