Y Cyfreithwyr a Gweinyddiaeth


Mae’r ynad yn un o swyddogion y llys yng nghyfraith y llys. Er y dywedir bod y llyfrau cyfraith yn dawel iawn ar bwnc gweinyddiaeth, ceir rhywfaint o drafodaeth, ac mae tystiolaeth yn y llawysgrifau diweddarach.
(c)Llyfrgell Genedlaethol Cymru

(c)Llyfrgell Genedlaethol CymruCharles-Edwards, T. M., ‘Gorsedd, Dadl and Llys: Assemblies and Courts in Medieval Wales’, yn A. Pantos a S. Semple (gol.), Assembly Places and Practices in Medieval Europe (Dublin, 2004).

Gruffudd, R. G., ‘A Glimpse of Medieval Court Procedure in a Poem by Dafydd Ap Gwilym’, yn C. Richmond, ac I. Harvey (gol.), Recognitions: Essays Presented to Edmund Fryde (Aberystwyth, 1996) 165-176.

Jenkins, D., ‘Yr Ynad Coch’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 22 (1966-8), 345-346.

Jenkins, D., ‘A Family of Medieval Welsh Lawyers’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 121-133.

Jenkins, D., ‘Towards the Jury in Medieval Wales’ yn J. W. Cairns a G. McLeod (ed.), The Dearest Birth Right of the People of England: The Jury in the History of the Common Law (Oxford, 2002), 17-46.

Owen, M. E., ‘Gwŷr Dysg Yr Oesoedd Canol’, Ysgrifau Beirniadol 17,(1990), 42-62.

Roberts, S. E., ‘Addysg Broffesiynol Yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol: Y Beirdd a’r Cyfreithwyr’, Llên Cymru 26, (2003), 1-17.

Smith, J. Beverley, ‘Judgment Under the Law of Wales’, Studia Celtica 39 (2005), 63-103.

Smith, Ll. Beverley, ‘‘Cannwyll Dibwyll a Dosbarth’: Gwŷr Cyfraith Ceredigion Yn Yr Oesoedd Canol Diweddar’, Ceredigion 10 (1986), 229-253.

Smith, Ll. Beverley, ‘Disputes and Settlements in Medieval Wales: The Role of Arbitration’, English Historical Review 106 (1991), 835-860.

Smith, Ll. Beverley, ‘Proofs of Age in Medieval Wales’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 38 (1991), 134-144.

Smith, Ll. Beverley, ‘Fosterage and God-parenthood’, Cylchgrawn Hanes Cymru 16 (1992), 1-35.
Stephenson, D., ‘The Governance of Gwynedd’ (Caerdydd, 1984).

Stephenson, D., Thirteenth Century Welsh Law Courts: Some Notes on Procedure and Personnel (Pamffledi Cyfraith Hywel, Aberystwyth, 1980).      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration