Canllaw Cyfraith Hywel


Croeso i'r adran o'r wefan sydd yn cynnig canllaw i Gyfraith Hywel - beth oedd y gyfraith? Beth oedd cysylltiad Hywel Dda â hyn oll? Beth yw'r gwahanol adrannau yn y cyfreithiau?
Yn dilyn bob darn esboniadol ceir llyfryddiaeth ar gyfer darllen pellach.

CEFNDIR

Cyfraith Hywel

Hywel Dda

Y Gyfraith a'r Gymdeithas


TESTUNAU A LLAWYSGRIFAU

Anomalous Laws

Dulliau

Blegywryd

Cyfnerth

Iorwerth

Testunau Lladin

Llawysgrifau

Iaith

Cyfreithiau Cynharach


TRAETHIGAU AC ADRANNAU

Y Rhaglithiau

Cyfraith y Llys

Cyfraith y Wlad

Cyfraith y Gwragedd

Cyfraith Tir

Gwerth Gwyllt a Dof

Llyfr Prawf

Mechnïaeth

Tair Colofn Cyfraith

Trioedd

Cwynion

Cynghawsedd

Damweiniau

Adrannau Eraill


Y CYD-DESTUN EHANGACH

Datblygiadau a Dylanwad o'r tu allan

Cyfreithwyr a Gweinyddiaeth

Yr Eglwys
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration