Hywel Dda


Roedd Hywel Dda, Hywel ap Cadell (c. 880-950) yn frenin y Deheubarth yn ne-orllewin Cymru, a daeth i reoli rhan helaeth o Gymru trwy lwyddiant milwrol a thrwy briodas. Roedd mewn cyswllt rheolaidd gydag Æthelstan o Loegr, ac roedd rhan olaf ei deyrnasiad yn heddychlon yn ôl safonau’r cyfnod; mae’n bosib mai dyma pam y priodolir y cyfreithiau i Hywel Dda. Nid oes modd dyddio yr un o’r llawysgrifau cyfraith sydd wedi goroesi i gyfnod Hywel Dda, ac nid oes unrhyw gysylltiad pendant rhwng Hywel ac unrhyw destun neu adran o gyfraith Cymru. Fodd bynnag, mae’r stori yn y rhaglithiau yn pwysleisio ei weithgaredd cyfreithiol.
(c)Cyhoeddus

(c)CyhoeddusEdwards, J. Goronwy, Hywel Dda and the Welsh Law-Books, The Hywel Dda Millenary Lecture (Bangor, 1929).

Edwards, J. Goronwy, ‘The Historical Study of the Welsh Lawbooks’, Transactions of the Royal Historical Society 12, no. 5 (1962), 141-155.

Edwards, J. Goronwy, ‘Hywel Dda and the Welsh Law-books’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 135-160.

Ellis, T. P., ‘Hywel Dda: Codifier’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, (1926-1927), 1-69.

Jenkins, D., Hywel Dda a’r Gwŷr Cyfraith: Darlith Agoriadol (Aberystwyth, 1977).

Kirby, D. P., ‘Hywel Dda: Anglophil?’, Cylchgrawn Hanes Cymru 8 (1967-77), 1-13.

Lloyd, J. E., ‘Hywel Dda: the Historical Setting’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 1-4.

Stacey, R. Chapman., ‘Hywel in the World’, Haskins Society Journal 20 (2008), 175-203.

Thornton, D. E., ‘The Death of Hywel Dda: A Note’, Cylchgrawn Hanes Cymru 20 (2001), 743-49.      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration