Cyfraith Hywel


Cyfraith Hywel yw’r enw a roddir ar y system gyfreithiol a ddefnyddiwyd yng Nghymru’r oesoedd canol. Roedd hon yn system wahanol ac ar wahân i Gyfraith Gyffredin Lloegr, ac ar wahân hefyd i Gyfraith Ganon. Mae’n debyg mai system a oedd yn seiliedig ar arferion cyfreithiol oedd hon. Enwir y gyfraith ar ôl Hywel Dda, neu Hywel ap Cadell, brenin yng Nghymru yn y ddegfed ganrif.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts
Brynmor-Jones, D., The Study of the Welsh Laws (Dolgellau, 1889).

Carr, A. D., a D. Jenkins, Trem Ar Gyfraith Hywel (Hendy Gwyn ar Daf, 1985).

Charles-Edwards, T. M., The Welsh Laws (Writers of Wales, Caerdydd, 1989).

Charles-Edwards, T. M., ‘Law in the Western Kingdoms between the Fifth and the Seventh Century’, in A. Cameron, B. Ward-Perkins, and M. Whitby (eds.), The Cambridge Ancient History, 14. Late antiquity: empire and successors, A.D. 425–600 (Cambridge, 2000), 260–87.

*Charles-Edwards, T. M., ‘Medieval Welsh law’, in H. Birkhan (ed.), Bausteine zum Studium der Keltologie (Vienna, 2005), 409–13.

Edwards, J. Goronwy, ‘Studies in the Welsh Laws Since 1928’, Rhifyn Arbennig Cylchgrawn Hanes Cymru: Y Cyfreithiau Cymreig (1963), 1-17.

Fowler, J. Coke, ‘Some Account of the Ancient Laws and Institutes of Wales Attributed to Hywel Dda’, Edinburgh Review (1887).

Jenkins, D., Cyfraith Hywel: Rhagarweiniad i Gyfraith Gynhenid Cymru’r Oesau Canol (Llandysul, 1970).

Jenkins, D., ‘Law and Government in Wales Before the Act of Union’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 23-48.

Jenkins, D., ‘The Significance of the Law of Hywel’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1977), 54-76.

Jenkins, D., ‘The Medieval Welsh Idea of Law’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 49 (1981), 323-348

Jenkins, D., ‘Custom in Welsh Medieval Law’, yn A. Gouron (gol.), La Coutume, Deuxième Partie: Europe Occidentale Médiévale et Moderne (Recueils De La Société Jean Bodin 52, Brussels, 1990), 421-433.

*Jenkins, D., ‘A Hundred Years of Cyfraith Hywel,’ Zeitschrift für Celtische Philolohie 49-50 (1997), 349-66.

Jenkins, D., and M. E. Owen, ‘Welsh Law in Carmarthenshire’,The Camarthenshire Antiquary 18 (1982), 17-25.

Lewis, T., ‘A Bibliography of the Laws of Hywel Dda’, Aberystwyth Studies X: The Hywel Dda Millenary Volume (1928), 151-182.

Owen, M. E., ‘Y Cyfreithiau (1) – Natur y Testunau’, yn G. Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith Yn Yr Oesau Canol (Llandysul, 1974), 196-218.

Owen, M. E., ‘Y Cyfreithiau (2) – Ansawdd y Rhyddiaith’, yn G. Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith Yn Yr Oesau Canol (Llandysul, 1974), 220-244.

Pryce, H., ‘Medieval Welsh Law’, Newsletter of the School of Celtic Studies (Dublin Institute of Advanced Studies 4) (1990), 30-34.

Smith, Ll. Beverley, ‘Wales: Politics, Government and Law’, yn S. H. Rigby (gol.), A Companion to Britain in the Later Middle Ages (Oxford, 2003), 309-34.

*Stacey, R. Chapman., ‘Law and Literature in Ireland and Wales’ yn H. Fulton (gol.), Literature and Society in the Celtic Lands (Dublin, 2005).

Stacey, R. Chapman., ‘Welsh Law (Native and Canon)’ yn D. Loades (gol.), Reader’s Guide to British History (New York and London, 2003), 1348-49.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration