Staff


Dr. Sara Elin Roberts : Arweinydd y Prosiect


(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


Mae Dr Sara Elin Roberts yn hanesydd cyfraith ac mae ei gwaith ar Gyfraith Hywel yn gyfraniad gwerthfawr a chydnabyddedig i'r maes.
Wedi derbyn ei haddysg yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn, enillodd Ysgoloriaeth Richard Hughes i astudio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, lle yr enillodd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg a Hanes. Enillodd Ysgoloriaeth J. B. Davies i fynd i Goleg Sant Huw, Rhydychen, lle yr enillodd M.St. mewn Ymchwil Hanesyddol (Canoloesol): astudiodd dan yr Athro R. R. Davies a'r Athro Thomas Charles-Edwards, gan ganolbwyntio ar gyfraith Cymru yn yr oesoedd canol a chyfraith y Mers. Wedi ei hariannu gan yr AHRB, astudiodd ar gyfer ei doethuriaeth mewn Celteg yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, ar y trioedd cyfreithiol ac agweddau o Gyfraith Hywel o'r bymthegfed ganrif. Cyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru ei hastudiaeth arloesol o'r trioedd cyfreithiol yn 2007, The Legal Triads of Medieval Wales. Enillodd y gyfrol Wobr David Yale Prize gan Gymdeithas Selden am gyfraniad nodedig i'r astudiaeth o'r cyfreithiau a sefydliadau cyfreithiol yn Lloegr a Chymru; ac hefyd Gwobr Hywel Dda gan y Bwrdd Gwybodau Celtaidd am ei chyfraniad i faes cyfraith Cymru.
Fel aelod o nifer o gymdeithasau academaidd, gwahoddir Sara Elin Roberts yn rheolaidd i roi darlithoedd cyhoeddus ym Mhrydain a thramor ar wahanol agweddau o Gymru'r oesoedd canol.
Ei phrif ddiddordebau yw Cymru'r oesoedd canol, hanes cyfraith , yn arbennig datblygiadau diweddarach, o'r bymthegfed ganrif yng nghyfraith Cymru yn yr oesoedd canol, a hyfforddiant a dysg y cyfreithiwr Cymraeg canol. Mae hi hefyd yn awdurdod ar farddoniaeth Cymraeg canol, yn arbennig gwaith Dafydd ap Gwilym, fel golygydd yr ymryson ar gyfer www.dafyddapgwilym.net.

Bryn Jones : Cynorthwy-ydd Ymchwil

(c)Bryn Jones

(c)Bryn Jones


Daw Bryn Jones yn wreiddiol o Ynys Môn, a mynychodd Ysgol Gyfun Llangefni. Aeth yn ei flaen i Goleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt, lle y graddiodd mewn Eingl-Sacsoneg, Nors a Chelteg yn 2006. Enillodd Ysgoloriaeth Goffa Bedwyr Lewis-Jones i astudio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor ble y cyflwynodd draethawd M.A. ar ddefnydd y croniclydd Tuduraidd Elis Gruffudd o’r cronicl canoloesol Brut y Tywysogion. Bu’n ddarlithydd yn y Gymraeg yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd, Prifysgol Adam Mickiewicz, Poznań, Gwlad Pwyl, ac erbyn hyn mae'n astudio ar gyfer gradd Doethur ym Mhrifysgol St. Andrews, dan oruchwyliaeth Alex Woolf. Ar wahân i'w waith ar brosiect Cyfraith Hywel, mae Bryn yn arbenigo ar hanes a llenyddiaeth Cymru yn yr oesoedd canol, gyda phwyslais arbennig ar y berthynas rhwng Cymru a'r Cymry a Rhufain, y Babaeth, a hanes eglwysig.

Cyswllt:
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration